Łukasz Martyniec

Łukasz Martyniec
3 POSTY 0 KOMENTARZE
doradca sukcesyjny, prawnik, jako konsultant społeczny z ramienia Instytutu Biznesu Rodzinnego brał udział w pracach nad projektem usta- wy o zarządzie sukcesyjnym przedsię- biorstwem osoby fizycznej oraz nad projektami zmian do Kodeksu cywil- nego i Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi ułatwienia sukcesji

NAJPOPULARNIEJSZE

WIADOMOŚCI