Joanna Daniłowicz Aneta Pacek-Łopalewska

Avatar
2 POSTY 0 KOMENTARZE
Joanna Daniłowicz - Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradzania przy transakcjach M&A i Private Equity. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym przedsiębiorstw. Wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi kancelarię prawa ochrony śro-dowiska. Uczestniczy w pracach Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnorodność stworzonej przez Komisję Europejską. Aneta Pacek-Łopalewska - Radca prawny, adwokat Stanu Nowy Jork z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Lider w tym obszarze według Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej 2017, 2016 i 2015. Wyróżniona wielokrotnie w rankingu Chambers Europe. Wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi kancelarię prawa ochrony środowiska. Uczestniczy w pracach Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnorodność stworzonej przez Komisję Europejską. 3 Autorki od kilku lat, obok pracy zawodowej zajmują się tematyką świadczenia usług prawnych z wykorzystaniem nowych technologii. Są twórcami Serwisu Treesk, polskiego rozwiązania legal tech oraz organizatorami Legal Tech Q&A Sessions - warsztatów dla prawników z zakresu wdrażania nowych technologii do kancelarii prawnych. Prowadzą cykl o nowych technologiach w świadczeniu usług praw-nych na łamach "Temidium".

NAJPOPULARNIEJSZE

WIADOMOŚCI