SPOTKANIE KOMISJI STAŁYCH KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH i OBSiL

0

Warsztaty z zarządzania projektami samorządowymi i obrady komisji

Efektywne zarządzanie projektami, plany pracy komisji KRRP na najbliższe miesiące, rebranding KIRP, narzędzia oferowane przez KRRP okręgowym izbom radców prawnych oraz radcom prawnym i aplikantom – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wspólnego spotkania komisji stałych KRRP oraz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 3–4 marca w Poznaniu. Członkowie komisji oraz OBSiL uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach oraz dyskutowali w swoich zespołach nad nowymi projektami.

Na obrady do Poznania zjechali przedstawiciele komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych: Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), Komisji Aplikacji, Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, Komisji Promocji Zawodu, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji Praw Człowieka i Komisji Zagranicznej, a także Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Spotkanie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, a w imieniu Henryka Kuligowskiego, Dziekana Rady OIRP w Poznaniu, która 4 marca w swojej siedzibie gościła członków komisji, powitał wszystkich Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, życząc satysfakcjonujących efektów pracy i udanego pobytu w stolicy Wielkopolski.

W pierwszym dniu spotkania odbyły się warsztaty „Zarządzanie projektami samorządowymi”, które poprowadził dr hab. Ryszard Sowiński, prawnik, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz w dziedzinie zarządzania kancelariami prawnymi, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Celem szkolenia było m.in. poznanie metodyk zarządzania projektami, autodiagnoza umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania projektami i poznanie zasad zarządzania zespołem projektowym.

– Działacze samorządowi pracowali nad kartami i harmonogramami projektów, które mają na celu usprawnienie działania samorządu, wzmocnienie jego pozycji i zaangażowanie środowiska radców prawnych w sprawy społeczne. Uczyliśmy się metodyki zarządzania projektami samorządowymi i wierzę, że dzięki tej pracy będą one wdrażane sprawniej. Wkrótce będzie widać ich pierwsze efekty – podsumował warsztaty prof. Ryszard Sowiński. – Gratuluję świetnej pracy i podziwiam zaangażowanie w rozwój samorządu radcowskiego!

Od rana w sobotę 4 marca komisje stałe Krajowej Rady Radców Prawnych spotkały się w gościnnych progach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w swoich zespołach, by opracować szczegóły projektów planowanych w najbliższych miesiącach. Nad planami pracy na 2023 r. w sobotę obradował także Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Kolejnym punktem sobotniego spotkania była wzbudzająca duże zainteresowanie wśród członków komisji prezentacja jednego z najważniejszych projektów KRRP w 2023 r. – rebrandingu. O procesie rebrandingu KIRP, wizerunku marki, znaczeniu spójnej komunikacji wizerunkowej samorządu radców prawnych opowiadał Tadeusz II Piotr Górski – prekursor brandingu w Polsce, zajmujący się tą dziedziną od 1982 r., autor ponad 300 rebrandingów  znanych firm i instytucji, dyrektor strategiczny agencji BrandLive, z którą 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa dotycząca opracowania i nabycia praw własności intelektualnej do identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także stworzenia materiałów korporacyjnych[1].

Na zakończenie sobotniego spotkania Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła zaprezentowała platformę szkoleniową e-kirp.pl, zachęcając do zakładania na niej kont i korzystania z udostępnianych tam szkoleń, które w istotny sposób pomogą zdobyć niezbędne punkty doskonalenia zawodowego w ostatnim roku cyklu szkoleniowego.

Do logowania się na e-kirp i zakładania wizytówek poprzez platformę w wyszukiwarce szukajradcy.pl zachęcał Prezes Włodzimierz Chróścik.

– W tym roku planujemy kolejną kampanię promocji zawodu, także promującą wyszukiwarkę szukajradcy.pl; będzie miała ona dużo większy zasięg niż poprzednia. Choćby dlatego warto założyć wizytówkę w szukajradcy.pl i stopniowo rozbudowywać ją dodatkowymi treściami: artykułami z poradami, linkami do publikacji czy filmami. Planujemy też, aby za zamieszczanie takich materiałów w wyszukiwarce były przyznawane punkty szkoleniowe – mówił Włodzimierz Chróścik.

Na zakończenie spotkania Prezes KRRP podziękował wszystkim za zaangażowanie. – Możemy się różnić, ale najważniejsze jest to, że pracujemy dla jednego samorządu i jego dobro jest naszym wspólnym celem. Nasza siła jest w jedności – podsumował.

Red., www.kirp.pl


[1] Więcej o rebrandingu patrz artykuł „Z czego składa się tygrys?” Tadeusz II Piotr Górski