Jak szybko i efektywnie rozwiązywać spory

0

Rozmowa z Patrykiem Kuligiem i Viktorem von Essen z Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej (DIS), którzy gościli w OIRP w Poznaniu

Jak to się stało, że zainteresowali się panowie arbitrażem oraz pozostałymi alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (ADR)?

Patryk Kulig ? Counsel, członek Zespołu ds. Zarządzania Postępowaniami DIS e.V., doktorant Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, absolwent studiów prawniczych w Warszawie oraz szkolenia dla mediatorów w Heidelbergu, stypendysta Copernicus e.V. w Berlinie.

Patryk Kulig (P.K.): Prawdopodobnie każdy rozpoczyna swoją przygodę z ADR inaczej. Ja odkryłem mediacje i arbitraż podczas mojego rocznego stypendium na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Po powrocie do Polski wiedziałem, że skupię się na tematyce arbitrażu w swojej pracy magisterskiej, a po stażu w jednej z kancelarii arbitrażowych w Zurychu postanowiłem dołączyć do zespołu DIS w Kolonii/Berlinie, gdzie jestem odpowiedzialny m.in. za administrowanie ponad 90 toczącymi się postępowaniami arbitrażowymi. Praca w DIS to zajęcie zarówno pasjonujące, jak i wymagające wysokiego poziomu profesjonalizmu od prawnika i menedżera. Cieszę się, że w maju i czerwcu, dzięki uprzejmości dziekana OIRP w Poznaniu, mogłem przeprowadzić krótką konferencję na temat mediacji i arbitrażu dla poznańskiej Izby. Podczas tegorocznej konferencji arbitrażowej w Nowym Tomyślu miałem natomiast możliwość odnieść się do kwestii zaufania wobec ADR, w szczególności w kontekście polsko-niemieckich sporów gospodarczych.

No właśnie, jak w panów ocenie kształtuje się praktyka ADR w transgranicznych relacjach polsko-niemieckich?

P.K.: Nieporozumienia są nieodłącznie wpisane w relacje interpersonalne. Istotnym pytaniem jest jednak to, jak sobie z nimi radzimy i czy znamy właściwe instrumenty, które pomogą w jak najefektywniejszym rozwiązaniu konfliktu. Skala wymiany handlowej między Polską a Niemcami oraz konieczność szybkiego rozwiązania sporu (przy możliwym dalszym utrzymaniu poprawnych relacji gospodarczych) w praktyce oznaczają, że arbitraż i mediacje przestają być jedynie metodą alternatywną. Tylko na przełomie ostatnich trzech miesięcy DIS dostarczyła dwa wyroki arbitrażowe stronom postępowania, z których przynajmniej jedna miała swoją siedzibę w Polsce.

Jakie zmiany wiążą się z wejściem w życie 1 marca 2018 r. nowego Regulaminu Arbitrażowego DIS?

Viktor von Essen ? Zastępca Sekretarz Generalnej oraz Szef Zespołu ds. Zarządzania Postępowaniami DIS e.V., niemiecki radca prawny, absolwent studiów prawniczych w Hamburgu, Oxfordzie i Paryżu.

Viktor von Essen: Warto zauważyć, że DIS jest jedną z wiodących i najstarszych instytucji arbitrażowych w Europie, korzeniami sięgającą lat dwudziestych XX w. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i setkom przeprowadzonych postępowań wprowadzony został, po 20 latach obowiązywania poprzedniego, nowy Regulamin Arbitrażowy. Wraz z jego wejściem DIS poszerza zakres swoich kompetencji m.in. o administrowanie całością kosztów postępowania oraz rozstrzyganie decyzji dotyczących odwołania arbitrów w przypadku braku ich bezstronności lub niezależności w trakcie całego postępowania. Celem reformy regulaminu było przygotowanie jak najefektywniejszego czasowo i kosztowo instrumentu pozwalającego na transparentne prowadzenie zarówno krajowych, jak i międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Kończymy właśnie prace nad polskojęzyczną wersją regulaminu i już teraz planujemy oficjalne jego przedstawienie w 2019 r. w Polsce.

Dziękuję panom za rozmowę.