Maria Ślązak otrzymała wielką odznakę honorową za zasługi dla Republiki Austrii

0

W poniedziałek, 12 marca radca prawny Pani Maria Ślązak została odznaczona Wielką Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ambasadora Austrii Jego Ekscelencji Pana Wernera Almhofera w Warszawie.
Na uroczystości było obecnych wielu znamienitych gości, między innymi prezes Krajowej Rady Radców Praw-nych Maciej Bobrowicz, poprzedni prezes Dariusz Sałajewski, prezes adwokatury austriackiej Rupert Wolff, prze-wodnicząca Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla Berit Reiss-Andersen, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień oraz klienci, przyjaciele, współpracownicy i członkowie rodziny laureatki.
Odznaka Honorowa za Zasługi nadawana jest od 1952 roku przez Prezydenta Republiki Austrii w uznaniu wy-bitnych dokonań społecznych i obywatelskich. Odznaka ma rangę orderu i podzielona jest na kilka klas ? Wielka Odznaka Honorowa została oficjalnie przyznana r. pr. Marii Ślązak w uznaniu jej zasług, jako Prezydenta CCBE. Ambasador Austrii podkreślił zaangażowanie Marii Ślązak w sprawy adwokatur na wschodzie, a prezes Dariusz Sałajewski ? jej skromność. Warto zaznaczyć, że w minionym roku Kanclerz Austrii przyznał takie odznaczenie tylko 13 osobom niebędącym obywatelami Austrii.