Rebranding – Zapraszamy do wypełnienia ankiety o logo KIRP

0

Jak informowaliśmy już na łamach „Radcy Prawnego”, Krajowa Izba Radców Prawnych realizuje ważny i skomplikowany projekt rebrandingu, w wyniku którego powstanie nowa identyfikacja wizualna samorządu radców prawnych, w tym znak graficzny (logo) KIRP. Kolejnym elementem prac nad nowym znakiem jest ilościowe badanie opinii radców prawnych, które ruszyło na początku lutego.

Obecne logo KIRP, stworzone w 1995 r., przez wiele lat pełniło w naszej społeczności i wobec zewnętrznych interesariuszy samorządu ważną funkcję. Po niemal 30 latach zmiany są jednak nieuniknione i uzasadnione. Dynamicznie zmieniający się rynek usług prawnych, postęp technologiczny i społeczny, w tym coraz bardziej dominująca kultura wizualności, wymuszają zmianę narzędzi, za których pomocą duże organizacje komunikują się ze swoim otoczeniem. Rebranding umożliwia takie właśnie dostosowanie się do współczesnych standardów z poszanowaniem tożsamości i najważniejszych idei wspólnoty samorządowej.

Rebranding to złożony proces, który wykracza poza zmianę logo. Jego istotą jest odświeżenie, ewolucja lub wręcz transformacja obecnej identyfikacji wizualnej. Dla organizacji takiej jak KIRP, z długą historią i ugruntowaną pozycją, rebranding staje się naturalnym etapem rozwoju, w którym konieczne jest utrzymanie wizerunku zgodnego z wymogami współczesnej komunikacji wizualnej. Aktualizacja logo ma zatem posłużyć temu, by znak skutecznie odzwierciedlał kluczowe dla samorządu wartości, jego unikalny charakter i zmieniające się potrzeby społeczności radców prawnych.

Samo projektowanie nowego logo to jednak dopiero kolejny, następujący po kilku analitycznych, etap. Dokonaliśmy już analizy użyteczności obecnego logo oraz znaków innych samorządów i stowarzyszeń prawniczych w Polsce i w Europie i wiemy, że nasze logo w bardzo niewielkim stopniu spełnia wymogi nowoczesnej komunikacji wizualnej. Nie ma zatem wątpliwości, że powinno ulec zmianie, choć o charakterze i kierunku tej zmiany będziemy dopiero decydować.

Kolejny krok w tym procesie, do którego zapraszamy również czytelników naszego magazynu, to badanie opinii, spostrzeżeń i preferencji docelowych użytkowników logo, a więc samych radców prawnych i aplikantów radcowskich. Czynimy to za pomocą specjalnie zaprojektowanej ankiety, którą KIRP przy wsparciu izb okręgowych realizuje w lutym br. Ankieta zawiera kilkanaście prostych pytań, które w możliwie prostej, krótkiej i nieobciążającej respondentów formie pozwolą nam zebrać możliwie dużo użytecznych danych. Większość pytań ma formę zamkniętą, ale uwzględniliśmy również pytania otwarte, w których można rozwinąć swoje propozycje i uwagi. Celem badania jest poznanie jak najszerszego spektrum opinii – chcemy dostrzec różnorodne perspektywy i oczekiwania członków naszego samorządu. Kolejnym etapem będzie przełożenie tych oczekiwań – przynajmniej najczęściej wskazywanych, jawiących się w wynikach ankiety jako kluczowe – na język wizualności, czyli projekt logo.

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą mieć wpływ na nową identyfikację wizualną naszego samorządu. Opinie wyrażone w ankiecie będą stanowiły ważny czynnik w projektowaniu nowego logo, które ma być użyteczne, nowoczesne, ale także odzwierciedlające charakter naszego środowiska. Link do ankiety będzie dostępny na platformie szkoleniowej e-kirp.pl do 11 lutego.