Praca u podstaw fundacji ?Znam prawo?

Zajęcia z uczniami dotyczące konsekwencji prawnych przemocy rówieśniczej, spotkania na temat podstaw prawa, konstytucji oraz zawodu radcy prawnego prowadzone przez radców w szkołach to tylko część działań podejmowanych przez Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ?Znam Prawo?.

Fundacja, wykorzystując wiedzę, profesjonalizm i zaangażowanie lubelskich radców prawnych, organizuje akcje zwiększające świadomość prawną społeczeństwa, promujące zawód radcy prawnego oraz podkreślające zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jednym z głównych celów wyznaczonych przez władze fundacji w ostatnim okresie była promocja zawodu radcy prawnego wśród młodzieży szkolnej. Cel ten był realizowany poprzez cykliczne zajęcia z uczniami, które odbywały się na podstawie programu przygotowanego przez radców prawnych w porozumieniu z nauczycielami. Tematyka zajęć była różnorodna, ale zawsze powiązana z ukazaniem roli radcy prawnego w życiu społecznym.

W minionym roku fundacja postanowiła wprowadzić zajęcia tematyczne skierowane do określonych grup młodzieży. Jednym z głównych ich tematów była ?Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne?. Tak ujęte zagadnienie pozwoliło przedstawić kwestie dotyczące przemocy rówieśniczej w kontekście konsekwencji prawnych ponoszonych przez sprawców czynów, jak też w odniesieniu do pomocy ofiarom tych czynów.

Z informacji otrzymywanych przez nauczycieli szkół, w których prowadzone były te zajęcia, wnioskować można, że tematyka odpowiadała aktualnym potrzebom, ponieważ we współczesnej szkole główną formą przemocy jest przemoc słowna. Agresja fizyczna dotyczy zdecydowanie mniejszej grupy dzieci i młodzieży. W tym kontekście dostrzec należy ogromną potrzebę wsparcia nauczycieli w zakresie edukacji o konsekwencjach prawnych przemocy rówieśniczej, w tym przemocy psychicznej.

Podczas prowadzonych zajęć to właśnie uczniowie wskazywali różne sposoby stosowania wobec nich przemocy. Ważnym elementem prowadzonych zajęć było określenie, jakie działania mogą świadczyć o stosowaniu przemocy, a także jakie konsekwencje ponieść może sprawca takich działań. Zajęcia prowadzone były w taki sposób, aby wskazać na rolę radcy prawnego w toczącym się postępowaniu w sprawach nieletnich lub ewentualnie w postępowaniu karnym.

Prowadzący zajęcia przedstawiał definicję przemocy rówieśniczej, konsekwencje prawne takich postępowań, dostosowując przykłady do konkretnej grupy wiekowej. Tematyka zajęć miała z jednej strony wywołać efekt zniechęcający do stosowania przemocy wobec rówieśników, a z drugiej strony wesprzeć uczniów w informowaniu o każdym przypadku stosowania jej wobec nich. Często bowiem ofiary przemocy szkolnej nie zdają sobie sprawy, że stosowane wobec nich zachowania stanowią rodzaj przemocy.

Inną formą zajęć były spotkania prowadzone przez radców prawnych zarówno w szkołach na terenie województwa lubelskiego, jak i w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tematyka prowadzonych zajęć oprócz wskazanej powyżej dotyczyła podstaw prawa, roli konstytucji w systemie prawa, jak i informacji o zawodzie radcy prawnego. Prowadzone zajęcia miały na celu wsparcie nauczycieli przedmiotu wiedza o społeczeństwie w przekazywaniu informacji o podstawach prawa i zawodach prawniczych.

Zajęcia wskazały na duże zainteresowanie młodzieży prawem, a jednocześnie uświadomiły, iż zawód radcy prawnego nadal wymaga promocji. Na początku października ub.r. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ?Znam Prawo? otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwoli on na rozwinięcie działań edukacyjnych oraz wzmocnienie przekazu dotyczącego uniwersalnych wartości, które widoczne powinny być w życiu codziennym każdego obywatela, takich jak: sprawiedliwość, praworządność i demokracja.?