POSIEDZENIE KOMITETU STAŁEGO CCBE

0

Obrady przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych w Warszawie

Przedstawiciele samorządów prawniczych zrzeszonych w CCBE (Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) obradowali w dniach 28–29 września w Warszawie. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego (Standing Committee) przyjęto stanowisko w sprawie ochrony i egzekwowania prawa oraz stanowisko co do utrzymania niezależności i samoregulacji (samorządności) zawodów prawniczych w Polsce.

28 września delegacja CCBE na czele z prezydentem organizacji Panagiotisem Periakisem i Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem wzięła udział w spotkaniu w Senacie z Wicemarszałek Senatu X kadencji Gabrielą Morawską-Stanecką.

– Chciałbym podziękować pani marszałek za przyjęcie naszej delegacji, ale także chciałbym podziękować za tę kadencję dobrej współpracy. Senat był ostoją dobrego prawa, na Senat w tej kadencji zawsze mogliśmy liczyć, za co dziś szczerze dziękuję. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o naszą współpracę – zarówno z Senatem, jak i w ramach CCBE, to w przyszłej kadencji skończy się czas walki, a zacznie czas budowania. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się w zupełnie innych okolicznościach i to będzie czas odbudowy nie tylko dla prawników, ale też wszystkich obywateli Polski – zaznaczył z senackiej mównicy Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Następnie prawnicy z kilkunastu krajów, mi.in.: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, ze Szwajcarii, z Włoch, ze Słowenii, z Czech, Węgier, Anglii i Irlandii debatowali m.in. o praworządności, sytuacji na rynku prawniczym i wyzwaniach stojących przed całą branżą na posiedzeniach czterech komitetów CCBE: Deontology, Migration Committee, PECO Committee, EU Lawyers Committee.

Później, podczas panelu „Praworządność w Polsce – uwagi praktyczne dotyczące ochrony Rule of Law i jej obrony z perspektywy prawnika” głos zabrali m.in. r. pr. Mirosław Wróblewski i r. pr. Przemysław Rosiak.

– Moim zadaniem jest opowiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym, szczególnym sądzie, którego rolą jest kontrolowanie konstytucyjności przepisów – mówił mec. Mirosław Wróblewski. – Sejm uchwalił bezprawne przepisy, które pozwoliły prezesowi trybunału nie mianować legalnie wybranych nowych sędziów, a powołać w ich miejsce innych, politycznie umocowanych. Budzący wątpliwość skład Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest wyzwaniem dla procesu legislacyjnego i środowiska prawniczego – dodał.

Następnie wypowiedział się mec. Przemysław Rosiak, który przybliżył orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stawające w obronie praworządności w Polsce.

Podczas drugiego dnia obrad, 29 września, na Zamku Królewskim w Warszawie kilkudziesięciu członków Komitetu Stałego CCBE jednomyślnie przyjęło projekt stanowiska w sprawie ochrony i poszanowania prawa międzynarodowego. W stanowisku europejskich prawników podkreślono również potrzebę postawienia przed sądem wszystkich osób odpowiedzialnych za okrucieństwa wojenne, w tym skutecznego ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Również w piątek 29 września CCBE przyjęło stanowisko, w którym podkreślono zdecydowane zaangażowanie i wsparcie dla Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych w ich staraniach na rzecz utrzymania niezależności i samoregulacji (samorządności) zawodów prawniczych oraz ochrony praworządności w Polsce.

CCBE, czyli Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, skupia samorządy prawnicze z 46 państw. Działa od 
60 lat, reprezentując poglądy prawników oraz broniąc zasad prawnych, na których opierają się demokracja i praworządność. Organizacje zrzeszone w CCBE reprezentują łącznie ponad milion prawników.

Na zaproszenie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika udział w posiedzeniu CCBE wzięła Oleksandra Matwijczuk, prawniczka walcząca o prawa człowieka w Ukrainie, aktywistka na rzecz reform demokratycznych, przewodnicząca Centrum Wolności Obywatelskich w Kijowie – organizacji, która w 2022 r. została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

– Jestem prawniczką zajmującą się od wielu lat prawami człowieka. Obecnie sprawuję swoją funkcję w sytuacji, gdy prawo nie działa. Rosja zaatakowała nasz kraj, morduje i torturuje nasz naród. To nie tylko wojna między państwami, to wojna między systemami: totalitarnym i demokracją. Putin nie boi się NATO, on boi się wartości demokratycznych. Rosja dokonała wielu zbrodni, w wielu miejscach na świecie: Czeczenii, Gruzji, w Mali. Nigdy nie spotkała jej za to kara. Narodowy system obrony praw człowieka nie działa. Rosja może zaatakować inny kraj, mordować i torturować ludzi, pozbawiać ich wody, prądu i jedzenia – i nic się nie dzieje. Jeśli Rosja wygra, będzie miało to wpływ na cały świat, nie tylko na jego gospodarkę i bezpieczeństwo, ale też na to, co stanie się z demokracją w Europie. Musimy być odważni, walczyć o wolność i przeciwstawiać się złu. Jestem przekonana, że nie jesteśmy w tej walce sami. Musimy ustanowić specjalny trybunał karny i postawić Putina i innych zbrodniarzy przed nim – mówiła na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Standing Committee.

Następnie Oleksandra Matwijczuk spotkała się w siedzibie KIRP z prawnikami z Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, wspierającego obywateli Ukrainy uciekających do Polski po inwazji rosyjskiej, a także z przedstawicielami organizacji prawniczych.

Red., www.kirp.pl