O nowoczesnym zawodzie prawnika w Gruzji

0

Nowoczesny zawód prawnika to tytuł konferencji zorganizowanej 8 i 9 listopada ub.r. w Tbilisi przez adwokaturę gruzińską (GBA) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL). Główne tematy konferencyjne dotyczyły potrzeby świadczenia porad prawnych i zastępstwa procesowego przez wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych, konieczności przyjęcia wiążącej europejskiej konwencji o zawodzie prawnika, której celem będzie wzmocnienie gwarancji niezależności prawników i lepsze zapewnienie prawa do obrony oraz zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez państwo. Maria Ślązak, prezydent AEA-EAL, pełniła funkcję moderatora podczas panelu poświęconego zastępstwu procesowemu, a także podsumowała konferencję. Christoph von Wilcken, wiceprezydent AEA-EAL, był moderatorem panelu poświęconego nieodpłatnej pomocy prawnej. Efektem wszystkich paneli były zalecenia sformułowane dla każdego z obszarów oraz wspólna rezolucja, jednogłośnie przyjęta przez wszystkich uczestników konferencji, wzywająca Radę Europy do przyjęcia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Konferencja była współfinansowana przez adwokaturę gruzińską, Radę Europy i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.?

Źródło: Biuletyn AEA-EAL