Trzecie seminarium AEA-EAL z serii „Dostęp do rynku UE”

0
Europäische Flagge mit Stapeln von Euro Münzen vor blauem Himmel

11 grudnia 2020 r. już po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) zorganizowało seminarium poświęcone problematyce dostępu do jednolitego rynku Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw i usługodawców spoza UE. Konferencja jest wspólną inicjatywą AEA-EAL, World Trade Institute (WTI) i Uniwersytetu w Bernie, wspartą przez szwajcarską kancelarię Prager Dreifuss Ltd.

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, wydarzenie miało charakter webinarium, a jego tematyka dotyczyła przede wszystkim usług finansowych w Europie w kontekście globalnych szans i przeszkód. Spotkanie otworzyli prof. Michael Hahn, dyrektor WTI, oraz prof. Philipp Zurkinden, były prezydent AEA-EAL i członek zarządu stowarzyszenia. Prelegentami byli Stefan Flückiger, zastępca sekretarza stanu rządu szwajcarskiego, oraz Christoph König, kierownik departamentu polityki i stosunków międzynarodowych w sekretariacie stanu.

Wystąpienia mówców koncentrowały się na Szwajcarii jako międzynarodowym centrum finansowym i możliwych prawnych oraz ekonomicznych metodach pośredniczenia tego kraju jako łącznika między Wielką Brytanią i Unią Europejską po brexicie. Przedstawiono także obecną sytuację rynków finansowych w Europie i poza nią, otoczenie regulacyjne UE dla państw trzecich, różniące się w zależności od statusu ? dla krajów będących członkami Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, krajów stowarzyszonych, państw objętych różnego rodzaju politykami sąsiedztwa, krajów i regionów posiadających odrębne umowy handlowe
i usługowe z UE oraz tych państw, które funkcjonują w oparciu o ogólne reguły Światowej Organizacji Handlu (WTO). Istotną część obydwu wystąpień poświęcono przyszłości rynków finansowych i ich regulacji. Prelegenci byli zgodni, że Europa pozostanie trzecim obok Stanów Zjednoczonych i Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) globalnym centrum finansowym, jednak jej pozycja będzie słabła w miarę dalszego wzrostu Chin i państw ASEAN. Dla Szwajcarii oznacza to konieczność angażowania się w polityczne, ekonomiczne i prawne inicjatywy dwustronne i wielostronne z krajami ASEAN, G20 oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) w celu utrzymania jej pozycji jako jednego z węzłowych krajów obrotu finansowego. Jest to także szansa dla kancelarii i prawników specjalizujących się w międzynarodowym prawie finansowym, prawie bankowym oraz fuzjach i przejęciach.

Zebrani wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku możliwy będzie powrót do stacjonarnej formy seminarium.

r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek

Przewodnik CCBE ?Europejski Trybunał Praw Człowieka ? pytania i odpowiedzi dla prawników?

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE pt. ?Europejski Trybunał Praw Człowieka ? pytania i odpowiedzi dla prawników?.
Publikacja dostępna jest w języku polskim pod linkiem:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/01/etpc.-pytania-i-odpowiedzi-dla-prawnikow.-2020.-ccbe.pdf.

Red.