Europejski Dzień Prawnika (projekt, który nie ogranicza się do jednego dnia)

0

Radcowie prawni przykładają dużą wagę do przekazywania wiedzy o prawie i wpajania szacunku do niego młodszemu pokoleniu. I nie chodzi wcale o to, by ?wychować? sobie przyszłych radców prawnych, lecz o to, by nauczyć społeczeństwo korzystania z pomocy prawników. A ponieważ prawo to pasja życia, to nic dziwnego, że radcom prawnym udaje się zarazić nią coraz większe rzesze dzieci i młodzieży.

W 2017 roku obchody Europejskiego Dnia Prawnika wyznaczone zostały na 25 października, wspólnie z Europejskim Dniem Sprawiedliwości. Hasłem przewodnim był wpływ transformacji cyfrowej na zawód prawnika i jego relacje z obywatelami, a także na przyszłość zawodu prawniczego. I choć tegoroczny termin stanowił nieco zaskoczenie dla organizatorów obchodów w okręgowych izbach, (bo zainicjowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy ? CCBE dzień obchodzony był do tej pory 10 grudnia, w Dniu Praw Człowieka, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), a tematyka nie należała do łatwych, to w większości izb radcowie prawni poradzili sobie z tym sprawnie. Co ciekawe, sonda, jaką ?Radca Prawny? przeprowadził w większości Okręgowych Izb Radców Prawnych pokazuje, że dzień ten wpisuje się w prowadzoną przez samorząd w szkołach edukację prawną i prowadzoną promocję zawodu radcy prawnego. W ten sposób nie jest tylko wydarzeniem jednodniowym w skali roku.

? Europejski Dzień Praw­nika obchodziliśmy w naszej izbie dwuetapowo. W pierwszym etapie, 17 października, zaprosiliśmy szkoły na spotkanie, w którym wzięło udział około 120?140 uczniów. Drugi etap świętowania przypadł na 11 grudnia i polegał na przeprowadzeniu lekcji w szkołach ? powiedziała nam Elżbieta Żelazko-Nowosielska, wicedziekan OIRP w Rzeszowie, przewodnicząca Komisji promocji i polityki informacyjnej.

 

Prawo jak bakcyl

? W ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika nasza izba organizuje dla dzieci szkół podstawowych klasy 1?3 konkurs plastyczny, a dla młodzieży licealnej ? konkurs wiedzy prawniczej oraz symulacje rozpraw, które odbędą się w Liceum im. Marii Konopnickiej w Katowicach. W tym roku, co będzie nowością, przewidzieliśmy również spotkanie z pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, która mówić będzie o prawach ucznia pod kątem Internetu, Konstytucji. Dodatkowo odbędą się lekcje o prawie prowadzone przez radców prawnych w różnych szkołach ? opowiada radca prawny Grzegorz Chycki, który z ramienia OIRP w Katowicach koordynuje obchody Europejskiego Dnia Prawnika na Śląsku. Jak twierdzi, w tym roku, w takiej lekcji poglądowej udział weźmie około 10 szkół.

Jak wygląda konkurs prawniczy na Śląsku?

? Wcześniej dajemy osobom zainteresowanym wzięciem w nim udziału materiały np. wyciąg z kodeksu cywilnego, z Konstytucji i przepisów dotyczących organów państwa i wymiaru sprawiedliwości. Sam zaś konkurs polega na odpowiedzi na pytania testowe ? mówi mec. Grzegorz Chycki, który jest pod wrażeniem także poziomu uczestników biorących udział w symulowanej rozprawie. ? Dwa ostatnie lata pod rząd symulowane rozprawy wygrała jedna i ta sama osoba. Chłopak, który odgrywał rolę sędziego. Tak przygotował wyrok w kwestii ochrony dóbr osobistych, że wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Podkreśla przy tym, że celem edukacji prawnej prowadzonej przez radców prawnych na Śląsku jest uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z usług radcy prawnego i samego istnienia zawodu radcy prawnego.

Tematyka bliska młodym

? W Izbie warszawskiej wychodzimy z założenia, że jednym z największych wyzwań profesjonalnych pełnomocników jest niska świadomość prawna Polaków. Dlatego święta takie jak Europejski Dzień Prawnika traktujemy, jako dobry pretekst do tego, by tę świadomość poprawić albo w ogóle zacząć ją budować ? powiedział nam Bartosz Brylski, Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Zawodowego OIRP w Warszawie, członek Krajowej Radcy Radców Prawnych.

Dlatego w ramach obchodów radcowie prawni zrzeszeni w OIRP w Warszawie przeprowadzili kilkanaście specjalnych lekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

? Jest to niezmiernie istotne zagadnienie zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy ? wedle badań ? spędzają w sieci od kilku do nawet kilkunastu godzin dziennie ? przekonuje mec. Bartosz Brylski.

Także Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku aktywnie włącza się w propagowanie znajomości prawa. ? W ramach edukacji prawnej zawarliśmy porozumienia z wieloma szkołami na terenie Trójmiasta i nie tylko. Przykładowo z ośmioma szkołami w Kościerzynie, w Kartuzach i w Wejherowie ? mówi Jerzy Mosek, dziekan OIRP w Gdańsku. Jak podkreśla, na lekcjach radcowie prawni poruszają tematy najbardziej interesujące młodych ludzi dotyczące np. cyber przestępczości, praw autorskich w kontekście Internetu oraz praw dziecka i ucznia.

Ponadto gdańska izba organizuje tzw. debaty oksfordzkie, w których uczestniczą nie tylko ludzie młodzi, ale i dorośli. ? Przy naszym udziale i pomocy organizowane są też konkursy wiedzy o prawie, a w przedszkolach ? konkursy plastyczne. Szkołom pomagamy też w organizowaniu wyjść do sądów na rozprawy, które ze względu na przysłuchującą się im publiczność są specjalnie przygotowywane i zaczynają się wprowadzeniem sędziego a po rozprawie kończą się krótkim spotkaniem sędziego z młodzieżą ? dodaje dziekan Jerzy Mosek. W tym roku Europejski Dzień Prawnika upłynął pod hasłem mediacji.

Znajomość prawa zadaniem dla fundacji

Z kolei w OIRP w Lublinie inicjatywy związane z Europejskim Dniem Prawnika i zmierzające do poprawienia rozpoznawalności radcy prawnego w społeczeństwie realizuje Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ?Znam Prawo?.

? Pomysł na założenie fundacji, jako podmiotu zajmującego się promocją zawodu radcy prawnego pochodził od władz naszej izby. Do tej pory mylono nas bowiem z innymi zawodami prawnymi ? powiedział radca prawny Michał Czerwonka, prezes Zarządu Fundacji. Jak zaznacza Prezes Fundacji ?Znam Prawo?, wszyscy radcowie lubelskiej izby są zaproszeni do współpracy z fundacją, formuła jest otwarta. Zresztą te działania samorządu są, zdaniem mec. Michała Czerwonki, z roku na rok coraz intensywniejsze, a ? jak mówi ? im bardziej, jako samorząd jesteśmy widoczni, to tym więcej środowisk chce z nami współpracować.

W tym roku, w ramach Europejskiego Dnia Prawnika radcowie prawni lubelskiej izby spotkali się z młodzieżą szkolną i przeprowadzili lekcje prawa m.in. na temat zmian, jakie zachodzą w zawodzie prawników na skutek rozwoju cyfryzacji i postępu technicznego. Odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Szkołę Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie z oddziałami gimnazjalnymi, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Ponadto Fundacja organizuje przedsięwzięcia edukacyjne na wszystkich poziomach nauczania, prowadzeni regularne spotkania w placówkach oświatowych, organizuje konkursy tematyczne, wspiera, udziela patronatów, promuje przedsięwzięcia edukacyjne

Promocja zawodu

? W tym roku temat Europejskiego Dnia Prawnika nie był łatwy, ale udało się nam namówić radców prawnych na przeprowadzenie zajęć w kilku liceach. Opowiadali o zawodzie, o samorządzie, a także o nowych technologiach w zawodzie prawnika, w tym np. o sądowym portalu elektronicznym, prowadzonych przez prawników telekonferencjach, komunikowaniu się za pośrednictwem smartfonów czy podpisie elektronicznym ? mówi Aleksandra Grocholska-Jankowska, wicedziekan Rady OIRP w Łodzi ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej. Radcowie prawni wykorzystali te spotkania, między innymi, na przekonywanie, że platformy elektroniczne usług prawniczych nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z prawnikiem i porady udzielonej konkretnej osobie.

? Chętnie wykorzystujemy takie spotkania z młodzieżą do promocji zawodu. W tym zorganizowanym z okazji Europejskiego Dnia Prawnika udział wzięło około 200 uczniów. W izbie łódzkiej zawsze angażujemy się w przedsięwzięcia, które dają możliwość promocji zawodu radcy prawnego. Cyklicznie prowadzimy zajęcia z młodzieżą szkolną, organizując, co roku cykl zajęć w szkołach pod hasłem: ?Szkoła bliższa prawu?. Obecnie prowadzimy także w województwie łódzkim społeczną kampanię wizerunkową w mediach tradycyjnych i społecznościowych, promującą nasz zawód, w której wykorzystujemy właśnie nowoczesne technologie, będące tematem tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika ? dodała wicedziekan Aleksandra Grocholska-Jankowska.