Kancelaria przyszłości i przyszłość kancelarii

0

Jak wielkim zainteresowaniem wśród młodych prawników cieszy się obecnie zagadnienie wykorzystania nowych technologii w pracy profesjonalnego prawnika, mogliśmy się przekonać w związku z Międzynarodowym Konkursem Federacji Adwokatur Europejskich (The European Bars Federation/Fédération des Barreaux d?Europe ? FBE) pt. Kancelaria Przyszłości, którego finał odbył się 12 kwietnia w siedzibie OIRP we Wrocławiu. 

To nie przypadek, że głównym organizatorem wydarzenia była w tym roku izba wrocławska, albowiem jest ona obecnie izbą goszczącą Komisję Nowych Technologii przy FBE, której od 2015 r. mam zaszczyt przewodniczyć. Współorganizatorem konkursu była także izba adwokacka w Hadze. Jej wicedziekan ? adw. Bas Martens ? przewodniczy Komisji ds. Przyszłości Zawodów Prawniczych przy FBE.

Na zdjęciu od lewej: adw. Christoph Munz, adw. Olivier Raynaud, adw. Bas Martens, r. pr. Tomasz Szarek, r. pr. Paulina Kolowca, studentka i prezes ELSA Wrocław Weronika Bańska, r. pr. Izabela Konopacka, r. pr. Artur Wierzbicki, adw. Ignacio Delgado Bilbao, r. pr., Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler
fot. OIRP we Wrocławiu

Zgodnie z regulaminem w konkursie mogli wziąć udział prawnicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia (w tym studenci prawa IV i V roku), indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach, przygotowując prezentację na temat swojej wizji kancelarii przyszłości. Do konkursu zgłoszono 30 prac z różnych stron Europy, w tym z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Turcji i z Polski. Spośród nich międzynarodowe jury wyłoniło 11 finalistów, którzy 12 kwietnia spotkali się we Wrocławiu. W drugim etapie konkursu uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć jury (posiłkując się prezentacją multimedialną) o swojej wizji kancelarii przyszłości, czyli o tym, jak w ich mniemaniu ewoluować będzie praca profesjonalnego prawnika w ciągu kilku najbliższych dekad, a także odpowiedzieć na pytania członków jury dotyczące przedstawionej koncepcji. 

Konkurs został otwarty przez Wicedziekana Rady OIRP we Wrocławiu Tomasza Schefflera, który przywitał przybyłych i życzył z jednej strony uczestnikom konkursu zadowolenia z wygłoszonego wystąpienia, a z drugiej zaś członkom jury satysfakcji z podjętych rozstrzygnięć. Podkreślił też, że organizowanie przez izbę wrocławską konkursu to nie przypadek: Wrocław bowiem nie tylko jest przyjazny dla ludzi, lecz także jest prężnym ośrodkiem rozwoju nowych technologii.

Następnie wystąpił przewodniczący jury wicedziekan izby haskiej Bas Martens, który zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką w dzisiejszym świecie odgrywają nowe technologie w sektorze usług prawnych, oraz podkreślił istotę propagowania wiedzy na temat nowych rozwiązań technologicznych wśród członków samorządów prawniczych. W imieniu prezydium Federacji Adwokatur Europejskich głos zabrał adwokat Christoph Munz (izba saksońska), który wyraził przede wszystkim podziękowania dla organizatorów oraz życzył powodzenia uczestnikom konkursu. Dodam tu, że oprócz Basa Martensa i Christopha Munza w jury zasiedli także: r. pr. Paulina Kolowca (członek komisji zagranicznej OIRP w Warszawie), r. pr. Tomasz Szarek (partner w międzynarodowej kancelarii SDZLegal Schindhelm, która objęła patronat nad konkursem), aplikantka radcowska Agnieszka Poteralska (zwyciężczyni prestiżowego konkursu Global Legal Hackathon dotyczącego pogranicza prawa i informatyki), francuski adwokat Olivier Raynaud (izba marsylska) oraz prezes oddziału wrocławskiego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) Weronika Bańska. Każdy z członków jury powiedział kilka słów na swój temat, a następnie salę izby wrocławskiej wypełniły niezwykle ciekawe prezentacje uczestników, które ukazały, jak widzą przyszłość swojego zawodu młodzi prawnicy. 

Zdecydowanie wszyscy uczestnicy uznali rozwój technologiczny za najbardziej znaczący czynnik determinujący przyszłość zawodu prawnika. I tak w prezentacjach mogliśmy zobaczyć m.in. ?robot-lawyers?, czyli narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykonujące pracę prawników, inteligentne umowy oparte na technologii Blockchain, narzędzia służące do analizy dokumentów, systemy przewidujące wynik postępowania sądowego, wirtualne sądy, a nawet kancelarie w formie aplikacji telefonicznych, czy też ? jak w przypadku studenta z Uniwersytetu Wrocławskiego Jakuba Mamulskiego ? zaawansowaną technicznie aplikację do szybkiego windykowania należności.

Jury długo obradowało przed podjęciem decyzji. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Bułgarii, w której skład wchodziły Rumana Yordanova i Gabriela Hristova z międzynarodowej kancelarii Penkov Markov & Partners z Sofii. Zgodnie z ich wizją kancelaria przyszłości powinna być prowadzona jako nowoczesna komercyjna firma. Kancelarie będą musiały dostosować się do oczekiwań swoich klientów i dostarczać ?więcej za mniej?, wykorzystując nowe technologie oparte m.in. na sztucznej inteligencji. Kluczowym czynnikiem w przyszłości będzie, zdaniem autorek prezentacji, outsourcing zadań i współpraca ze specjalistami z innych dziedzin usług społecznych. 

Drugie miejsce zajęła Ludmila Glembotzky Goya z kancelarii AKRO Abogados y Asesores w Bilbao. Podstawą tej prezentacji była próba wskazania na korzyści płynące z wykorzystania w praktyce prawniczej technologii Blockchain, wideokonferencji, systemów przewidujących wynik postępowania sądowego i tzw. inteligentnych umów. ? Legal Tech jest i musi pozostać tylko narzędziem i nigdy nie może zastąpić prawnika ? podkreśliła Ludmila Glembotzky Goya. Jej zdaniem bardzo ważna jest rola samorządów, które muszą czuwać, aby wszelkie regulacje dotyczące nowych technologii były uchwalane z poszanowaniem praw klientów kancelarii.

Trzecie miejsce zajęła drużyna stworzona przez pracujących i mieszkających w Sofii braci Yavora Stoycheva (kancelaria Stoychev & Stoycheva) oraz Yasena Stoycheva (KPMG Bulgaria). W bardzo profesjonalnie przygotowanej prezentacji przedstawili wizję w pełni cyfrowej kancelarii prawnej, w której kontakt twarzą w twarz z klientem nie jest już konieczny. Wspomnieli o cyfrowej archiwizacji dokumentów z dostępem dla klientów w czasie rzeczywistym, cyfrowych salach konferencyjnych, asystentach cyfrowych i innowacjach do zarządzania czasem pracy. 

Jury wyróżniło także tureckiego prawnika Cema Şanapa Alperena (kancelaria Guner) ze Stambułu za jego wręcz aktorski występ. Uzasadniając tę decyzję, jury stwierdziło: ?Cem ma energię i siłę perswazji, jakiej oczekuje każdy klient od swojego prawnika?. 

Zdobywcy pierwszej nagrody zostali zaproszeni na kongres FBE w Barcelonie w dniach 31 maja?1 czerwca, gdzie wręczona zostanie nagroda główna w postaci trofeum FBE. Laureatka drugiego miejsca zostanie zaproszona na kongres FBE w Lizbonie w dniach 24?26 października, zaś zdobywcy trzeciej nagrody będą mieli okazję jeszcze raz odwiedzić Wrocław na zaproszenie OIRP we Wrocławiu oraz międzynarodowej kancelarii prawnej SDZLegal Schindhelm ? patrona i sponsora konkursu.

Międzynarodowe jury wyłoniło 11 finalistów konkursu. 12 kwietnia wszyscy spotkali się we Wrocławiu
fot. OIRP we Wrocławiu

Konkurs Kancelaria Przyszłości zdecydowanie należy uznać za bardzo udane międzynarodowe wydarzenie, promujące nie tylko wiedzę na temat nowych technologii wśród prawników, lecz także popularyzujące nasz samorząd i tym samym zawód radcy prawnego na arenie międzynarodowej. Wszyscy bowiem przybyli goście otrzymali od izby wrocławskiej koszulki propagujące nazwę naszego zawodu w języku angielskim z napisem: ?Keep Calm. I Am Attorney-at-Law?, które spotkały się z bardzo sympatycznym, a nawet entuzjastycznym przyjęciem wszystkich zagranicznych gości. A zatem: ?Keep Calm and We Will Carry On? (pol. ?Spokojnie, będziemy kontynuować swoje działania?), jak mawiają Anglicy.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego trudnego przedsięwzięcia, a w szczególności członkom kierowanej przeze mnie Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Radzie OIRP we Wrocławiu.?