Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

40 lat minęło! 6 lipca 2022 r. nasz samorząd świętuje piękny jubileusz. Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer ?Radcy Prawnego?. Wspominamy w nim nasze początki, pierwsze, skromne jubileusze i zastanawiamy się, które wydarzenia z 40-letniej historii samorządu miały dla naszej wspólnoty przełomowe znaczenie. A nasz zawód rozwinął się tak bardzo, że 40 lat temu nikt tego nie przewidywał.

W 1983 r. było nas 13 655 osób, teraz stanowimy najliczniejszy samorząd prawniczy w Polsce, reprezentowany przez 50 054 osoby. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, nosimy strój urzędowy, a nasze uprawnienia w zakresie świadczenia pomocy prawnej zostały zrównane z uprawnieniami adwokatów. Doczekaliśmy się też pierwszej, własnej i reprezentacyjnej siedziby, którą z dumą prezentujemy.

O osiągnięciach samorządu w czasach swojej prezesury opowiadają na naszych łamach Józef Zych, Jacek Żuławski, Andrzej Kalwas, Zenon Klatka i Maciej Bobrowicz. Przypominamy także udzielony ?Radcy? na 35-lecie wywiad zmarłego w marcu tego roku Dariusza Sałajewskiego. O kierunkach rozwoju i wyzwaniach, jakie czekają samorząd, a także o zmianach w przepisach samorządowych, nad którymi będzie debatował Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, mówi obecny Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Delegaci na zjazd rozpoczynają właśnie niezwykle ważną dyskusję o zapisach Kodeksu Etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasadach przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych. W jakim kierunku ona podąży i czy nasze wewnętrzne regulacje zyskają nowy kształt, dowiemy się już niebawem.

A dziś wspólnie celebrujmy nasze święto!