Gala finałowa jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych

0

Uroczystą galą w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, zorganizowaną przez Krajową Radę Radców Prawnych, zakończyły się 28 października obchody 40-lecia samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym. Podczas wieczoru uhonorowani zostali przedstawiciele samorządu radców prawnych zaangażowani w jego działalność.

Galę otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, zapraszając na scenę poczet sztandarowy. Zgromadzeni w filharmonii goście odśpiewali hymn narodowy.

Kończąc ten podniosły moment, prowadzący uroczystość przypomniał, jak niełatwą drogę przeszedł przez 40 lat samorząd radcowski od momentu uchwalenia 6 lipca 1982 r. ustawy o radcach prawnych aż do uzyskania szerokich zawodowych uprawnień.

W 1983 r. samorząd zrzeszał 13 655 radców prawnych, a dzisiaj liczy 50 215 radców prawnych i 6544 aplikantów radcowskich przypomniał prowadzący i powitał zgromadzonych na sali znamienitych gości: Prezesa KRRP I i II kadencji Józefa Zycha, Prezesa KRRP III kadencji Jacka Żuławskiego, Prezesa KRRP VI kadencji Zenona Klatkę, żonę zmarłego Prezesa KRRP IX kadencji Dariusza Sałajewskiego Grażynę Sałajewską oraz Prezesa KRRP IV, V i X kadencji Macieja Bobrowicza.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych od I do XI kadencji, przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych w organach krajowych: Wiceprezesi, Sekretarze i Skarbnicy Krajowej Rady Radców Prawnych od I do XI kadencji, główni rzecznicy dyscyplinarni i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego od I do XI kadencji, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej od I do XI kadencji, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Prezes KRRP XI kadencji Włodzimierz Chróścik

Samorząd zbudowany ciężką pracą tysięcy radców

– Ewolucja, jaką przeszliśmy od lipca 1982 r., jest imponująca. Dzisiaj radca prawny oznacza bezpieczną przystań: dla klienta, którego prowadzi przez meandry skomplikowanego prawa; dla pracodawcy, któremu gwarantuje sprawne i prawidłowe działanie; dla instytucji państwa, w którym troszczy się o dobrej jakości prawo i wysokie standardy jego stosowania. Nie byłoby i nie będzie polskiej demokracji i zdrowej gospodarki bez silnego samorządu radcowskiego. Ta siła, którą świętujemy dzisiaj, została zbudowana ciężką pracą tysięcy radców prawnych, którzy z jednej strony dbali o poszerzanie naszych kompetencji, wysokie standardy etyki, kształcenie przyszłych pokoleń, a z drugiej rzetelne, codzienne wykonywanie zawodu. Dziękuję wszystkim zasłużonym koleżankom i kolegom – powiedział, rozpoczynając główną część uroczystości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. – Albert Einstein powiedział: „Ucz się z wczoraj, żyj dla dziś, miej nadzieję na jutro”. Te słowa dobrze oddają moją filozofię patrzenia na zawód radcy prawnego. Szanujemy doświadczenia przeszłości, świadomie organizujemy teraźniejszość, z odwagą i nadzieją stawiamy czoła wyzwaniom przyszłości. Takiego środowiska radcowskiego dzisiaj, przy tej wyjątkowej okazji, sobie i państwu życzę – zakończył Prezes KRRP.

Zgromadzeni na uroczystości goście uczcili chwilą ciszy pamięć o zmarłym w marcu tego roku Prezesie KRRP Dariuszu Sałajewskim, nieżyjących Dziekanach rad okręgowych izb radców prawnych, a także radcach prawnych pracujących na rzecz samorządu.

Następnie głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych I i II kadencji, były Marszałek Sejmu Józef Zych, który wspominał pierwsze lata powstawania samorządu radców prawnych. – Nie byłoby tej uroczystości, gdyby przed 50 laty nasi koledzy wspólnie nie podjęli inicjatywy stworzenia samorządu. Im trzeba za to podziękować – dodał Józef Zych.

Marszałek przypomniał również, że tegoroczny jubileusz samorządu radców prawnych zbiega się z jubileuszem 25-lecia uchwalenia Konstytucji RP. – Konstytucji, która jest łamana i błędnie interpretowana – podkreślił, wspominając kulisy prac nad ustawą zasadniczą oraz jej uchwalenia w 1997 r. – Jestem dumny z tego, że podpis pod oryginałem konstytucji złożył radca prawny. Drogi osób zaangażowanych w prace nad konstytucją mogły być różne, ale cel był jeden – zakończył Józef Zych.

Podziękowania dla byłych prezesów

Jubileusz 40-lecia samorządu to doskonała okazja, by podziękować tym, którzy przyczynili się do jego powstania i przez lata go budowali. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji wręczył byłym Prezesom KRRP kwiaty i podziękował za ich wytężoną pracę i zaangażowanie.

– Proszę przyjąć te symboliczne wyróżnienia jako wyraz podziękowania, uznania i najwyższej estymy, jaką darzymy was i wasze osiągnięcia. Również ja osobiście dziękuję wszystkim zasłużonym koleżankom i kolegom – chylę przed wami czoła i czuję się dumny, że wyrosłem z takiej właśnie społeczności – powiedział Prezes Chróścik.

Podziękowania trafiły również do wszystkich osób, które pracowały dla wspólnego dobra oraz pozycji, jaką dzisiaj cieszy się zawód radcy prawnego i zawodowy samorząd, w tym do członków Krajowej Rady Radców Prawnych wszystkich kadencji, Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych, prezydiów, komisji stałych i agend, głównych rzeczników dyscyplinarnych, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, członków wyższych komisji rewizyjnych, delegatów na Krajowy Zjazd, oraz tych, którzy nie pełnili samorządowych funkcji, ale ich wkład w budowę i rozwój samorządu są nie do przecenienia.

Prezes KRRP I i II kadencji Józef Zych

Dyplomy dla dziekanów rad wszystkich OIRP

Podczas gali Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wraz z Wiceprezesami KRRP wręczył okolicznościowe grawerowane dyplomy dla Dziekanów rad wszystkich okręgowych izb radców prawnych od początku istnienia samorządu.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Zenon Młyńczyk – Dziekan Rady I i II kadencji,
 • Jerzy Wojciech Szaciłowski – Dziekan Rady III i IV kadencji,
 • Bazyli Zacharczuk – Dziekan Rady V i VI kadencji, pełniący funkcję Skarbnika Krajowej Rady Radców Prawnych VII i VIII kadencji,
 • Ewa Arcisz – Dziekan Rady VII i VIII kadencji,
 • nieżyjący Andrzej Kaliński – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Joanna Kamieńska – Dziekan Rady XI kadencji, pełniąca funkcję Skarbnika Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezes Aleksandry Gibuły dyplomy otrzymali: Bazyli Zacharczuk, Ewa Arcisz i Joanna Kamieńska.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy kierowało kolejno pięciu Dziekanów:

 • Jacek Marczak – Dziekan Rady I i II kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych VI kadencji,
 • Wiktor Rudziński – Dziekan Rady III i IV kadencji,
 • Jerzy Mojsiewicz – Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy V, VI i VII kadencji,
 • Zbigniew Pawlak – Dziekan Rady VIII i IX kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji,
 • Michał Rościszewski – Dziekan Rady X i XI kadencji.

Warto dodać, że izba bydgoska była zaangażowana na szczeblu krajowym w obszarze dyscyplinarnym. Jej przedstawiciel, Andrzej Wiśniewski, pełnił funkcję Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego VII i VIII kadencji.

Z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezes Aleksandry Gibuły nagrody otrzymali: Jacek Marczak, Jerzy Mojsiewicz, Zbigniew Pawlak oraz Michał Rościszewski.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Brunon Buchholz – Dziekan Rady OIRP w Gdańsku I kadencji,
 • Zbigniew Szychowski – Dziekan Rady II, III, IV i V kadencji,
 • Andrzej Bodakowski – Dziekan Rady VI kadencji,
 • Ewa Jezierewska – Dziekan Rady VII i VIII kadencji,
 • Jerzy Mosek – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Magdalena Witkowska – Dziekan Rady XI kadencji.

Z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezes Aleksandry Gibuły nagrody otrzymali: Zbigniew Szychowski, Magdalena Witkowska oraz Juliusz Cybulski, Skarbnik KRRP IV, V i VI kadencji.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • Andrzej Popczyk – Dziekan Rady I i II kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa KRRP II i III kadencji,
 • Andrzej Skotnicki – Dziekan Rady II i III kadencji,
 • Zenon Klatka – Dziekan Rady OIRP w Katowicach IV kadencji, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych VI kadencji, Wiceprezes V i VI kadencji,
 • Piotr Bober – Dziekan Rady V, VI, VII i VIII kadencji, pełniący również funkcje Wiceprezesa Krajowej Rady VII i VIII kadencji,
 • Ryszard Ostrowski – Dziekan Rady OIRP w Katowicach IX, X kadencji i pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X i XI kadencji,
 • Katarzyna Jabłońska – Dziekan Rady XI kadencji.

Przypomnijmy także, że Skarbnikiem Krajowej Rady Radców Prawnych I i II kadencji był nieżyjący Emil Berendowicz.

Z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezes Aleksandry Gibuły nagrody otrzymali: Zenon Klatka, Piotr Bober, Ryszard Ostrowski, a także Katarzyna Jabłońska.

Podczas gali Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wraz z Wiceprezesem Ryszardem Ostrowskim wręczyli okolicznościowe grawerowane dyplomy dla przedstawicieli rad okręgowych izb radców prawnych w Kielcach, Koszalinie, Krakowie i Lublinie.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • Ignacy Grum – Dziekan Rady I i II kadencji,
 • Ryszard Kalinowski – Dziekan Rady III kadencji,
 • Andrzej Hatalski – Dziekan Rady IV, V i VI kadencji,
 • Mirosława Głowacka – Dziekan Rady VII i VIII kadencji,
 • Helena Górniak – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Andrzej Głogowski – Dziekan Rady XI kadencji.

Nagrody odebrali: Ignacy Grum, Mirosława Głowacka, Helena Górniak oraz Andrzej Głogowski.

Z rąk Prezesa Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Ryszarda Ostrowskiego dyplomy odebrali zasłużeni radcowie prawni z OIRP w Koszalinie: Aleksandra Gibuła, Anna Ignaczak, Romuald Baranowicz i Sabina Lutomska

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie kierowało kolejno czworo Dziekanów:

 • Antoni Szreder – Dziekan Rady I i II kadencji,
 • Sabina Lutomska – Dziekan Rady od III do VIII kadencji,
 • Romuald Baranowicz – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Anna Ignaczak – Dziekan Rady XI kadencji.

W obecnej kadencji, po raz pierwszy w historii samorządu, przedstawiciel izby koszalińskiej pełni funkcję Wiceprezesa KRRP. Jest to Aleksandra Gibuła.

Dyplomy odebrali: Sabina Lutomska, Romuald Baranowicz, Anna Ignaczak, Aleksandra Gibuła.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Jerzy Kuszczak – Dziekan Rady I, II, IV, V, VI kadencji oraz Wiceprezes Krajowej Rady IV kadencji,
 • nieżyjący Andrzej Hanusz – Dziekan Rady III kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady I kadencji,
 • nieżyjący Jerzy Reklewski – Dziekan Rady III kadencji,
 • Michalina Nowokuńska – Dziekan Rady VII, VIII kadencji,
 • Danuta Koszyk-Ciałowicz – Dziekan Rady IX kadencji, pełniąca również funkcję Skarbnika Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji,
 • Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan Rady OIRP w Krakowie X i XI kadencji.
 • Przedstawiciele izby krakowskiej na szczeblu krajowym to:
 • Elżbieta Babicz – Skarbnik KRRP III kadencji,
 • Joanna Żurek-Krupka – Przewodnicząca Wyższej Komisji Rewizyjnej X kadencji.

Dyplomy odebrali: Danuta Koszyk-Ciałowicz, Marcin Sala-Szczypiński, Elżbieta Babicz oraz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji Jacek Żuławski.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie kierowało kolejno pięciu Dziekanów:

 • nieżyjący Aleksander Gutthy – Dziekan Rady I i II kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady I kadencji,
 • Dariusz Tomaszewski – Dziekan Rady III kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IV kadencji,
 • Sławomir Buczarski – Dziekan Rady IV, V i VI kadencji,
 • Arkadiusz Bereza – Dziekan Rady VII, VIII oraz X i XI kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji,
 • Marek Pawłowski – Dziekan Rady IX kadencji.

Ponadto przedstawicielką izby lubelskiej na szczeblu krajowym była Hanna Chabros – Przewodnicząca Wyższej Komisji Rewizyjnej VIII i IX kadencji.

Nagrody odebrali: Dariusz Tomaszewski, Arkadiusz Bereza, Marek Pawłowski oraz Hanna Chabros.

Kolejne dyplomy z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezes KRRP Ewy Gryc-Zerych powędrowały do przedstawicieli okręgowych izb radców prawnych w Łodzi, Olsztynie, Opolu i Poznaniu.

Z rąk Prezesa Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Ryszarda Ostrowskiego dyplomy odebrali zasłużeni radcowie prawni z OIRP w Krakowie: Marcin Sala-Szczypiński, Elżbieta Babicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji Jacek Żuławski i Danuta Koszyk-Ciałowicz

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi kierowało kolejno pięcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Zygmunt Prośniak – Dziekan Rady I i II kadencji,
 • Marek Śniegucki – Dziekan Rady III, IV, V i VI kadencji,
 • Czesława Kołuda – Dziekan Rady VII, VIII kadencji,
 • Grzegorz Wyszogrodzki – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Robert Czapnik – Dziekan Rady XI kadencji.

Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym I kadencji był przedstawiciel izby łódzkiej, nieżyjący już Andrzej Purzycki.

Funkcję Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych VII i VIII kadencji oraz Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych pełniła Ewa Stompor-Nowicka.

Dyplomy odebrali: Czesława Kołuda, Grzegorz Wyszogrodzki oraz Ewa Stompor-Nowicka.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Stanisław Lewandowski – Dziekan Rady I i II kadencji,
 • nieżyjący Zygmunt Adamski – Dziekan Rady III, IV i V kadencji,
 • Bohdan Dzitko – Dziekan Rady V i VI kadencji,
 • Krzysztof Andrzej Strzyżewski – Dziekan Rady VII kadencji,
 • Michał Korwek – Dziekan Rady VIII i IX kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X i XI kadencji,
 • Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan Rady X, XI kadencji.

Przedstawiciele izby olsztyńskiej na szczeblu krajowym to: Iwona Bendorf-Bundorf, Skarbnik Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji, i Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego X, XI kadencji.

Nagrody odebrali: Bohdan Dzitko, Michał Korwek, Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Krzysztof Górecki.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu kierowało kolejno pięcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Kazimierz Włodarczyk – Dziekan Rady I kadencji,
 • Zygmunt Baranowski – Dziekan Rady I, II oraz V, VI i VII kadencji,
 • nieżyjący Mirosław Karpiński – Dziekan Rady III i IV kadencji,
 • Barbara Bieluszewska – Dziekan Rady OIRP VIII i IX kadencji,
 • Katarzyna Bisowska – Dziekan Rady X i XI kadencji.

Z izby opolskiej funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych VII i VII kadencji, a następnie Prezesa Krajowej Rady IX kadencji pełnił zmarły w tym roku Dariusz Sałajewski.

Dyplomy odebrali: Zygmunt Baranowski, Barbara Bieluszewska, Katarzyna Bisowska i Grażyna Sałajewska, wdowa po Dariuszu Sałajewskim.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu kierowało kolejno czworo Dziekanów:

 • nieżyjący Edmund Alexiewicz – Dziekan Rady I, II i III kadencji,
 • Krystyna Babiak – Dziekan Rady OIRP w Poznaniu IV, V, VI, VII i VIII kadencji, pełniąca również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IV i VII kadencji,
 • Zbigniew Tur – Dziekan Rady IX i X kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych
  X i XI kadencji,
 • Henryk Kuligowski – Dziekan Rady XI kadencji.

Nagrody odebrali: Krystyna Babiak, Zbigniew Tur, Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej VI i VII kadencji Piotr Kondek oraz Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej XI kadencji Maciej Bedyński.

Następnie dyplomy z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Michała Korwek otrzymali przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych w Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wałbrzychu.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie kierowało kolejno sześcioro Dziekanów:

 • Roman Smycz – Dziekan Rady I kadencji,
 • nieżyjący Bolesław Stöcker – Dziekan Rady II i VII kadencji,
 • nieżyjący Kazimierz Kowalski – Dziekan Rady III i IV kadencji,
 • nieżyjąca Barbara Petruszewicz – Dziekan Rady V i VI kadencji,
 • Lech Marek Skierczyński – Dziekan Rady VII, VIII i IX kadencji,
 • Bartosz Opaliński – Dziekan Rady X i XI kadencji.

Dyplom z rąk Prezesa Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Michała Korwek odebrał Bartosz Opaliński.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie kierowało kolejno siedmioro Dziekanów:

 • nieżyjący Walenty Falkowski – Dziekan Rady I kadencji,
 • nieżyjący Bogdan Tański – Dziekan Rady II kadencji,
 • Agnieszka Dąbrowska – Dziekan Rady III, IV i V kadencji,
 • Marian Falco – Dziekan Rady VI i VII kadencji,
 • Kinga Przybylska-Charif – Dziekan Rady VIII kadencji,
 • Alicja Kujawa – Dziekan Rady IX kadencji,
 • Przemysław Mijal – Dziekan Rady X i XI kadencji.

Dyplomy odebrali: Agnieszka Dąbrowska, Marian Falco i Alicja Kujawa.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu kierowało kolejno czterech Dziekanów:

 • Janusz Mikołajewski – Dziekan Rady I, II, III, IV i V kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych II, IV i V kadencji oraz Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego VII kadencji,
 • Wiesław Radomski – Dziekan Rady VI i VII kadencji,
 • Stefan Mucha – Dziekan Rady VIII i IX kadencji,
 • Ryszard Wilmanowicz – Dziekan Rady X i XI kadencji.

Dyplom z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Michała Korwek odebrał Ryszard Wilmanowicz.

Na uroczystości spotkali się byli Prezesi KRRP, Dziekani rad OIRP od I do XI kadencji oraz przedstawiciele OIRP w organach krajowych wszystkich kadencji

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu kierowało kolejno pięcioro Dziekanów:

 • nieżyjący Aleksander Szpilarewicz – Dziekan Rady I, II, III, IV i V kadencji,
 • Małgorzata Walaszczyk-Borek – Dziekan Rady VI i VII kadencji,
 • Roman Słomski – Dziekan Rady VIII kadencji,
 • Sławomir Majka – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Marek Majka – Dziekan Rady XI kadencji.

Dyplomy odebrali: Małgorzata Walaszczyk-Borek, Roman Słomski, Sławomir Majka i Marek Majka.

W dalszej części uroczystości dyplomy z rąk Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Zbigniewa Tura otrzymali przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych w Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie kierowało kolejno pięcioro Dziekanów:

 • Andrzej Kalwas – Dziekan Rady I, II, III i IV kadencji, pełniący również funkcje Wiceprezesa Krajowej Rady I i III kadencji oraz Prezesa Krajowej Rady IV, V i VI kadencji,
 • Dariusz Śniegocki – Dziekan Rady V, VI i VII kadencji,
 • Michał Stępniewski – Dziekan Rady VIII kadencji,
 • Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady IX i X kadencji, pełniący funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady VIII i IX kadencji, a obecnie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji,
 • Monika Całkiewicz – Dziekan Rady XI kadencji.

Przedstawiciele izby warszawskiej pełnili wiele funkcji na szczeblu krajowym:

 • nieżyjący Bernardyn Pawłowicz – Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej I kadencji,
 • nieżyjący Adam Dobrowolski – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych II kadencji,
 • nieżyjący Kazimierz Graff – Główny Rzecznik Dyscyplinarny II kadencji,
 • nieżyjący Witold Preiss – Sekretarz Krajowej Rady I kadencji oraz Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej
  III kadencji,
 • zmarła w tym roku Anna Popowicz – Sekretarz Krajowej Rady II kadencji,
 • nieżyjąca Anna Ołdakowska – Sekretarz Krajowej Rady
  III kadencji,
 • nieżyjący Janusz Krzyżewski – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego III kadencji,
 • nieżyjący Andrzej Winnicki – Główny Rzecznik Dyscyplinarny IV, V i VI kadencji,
 • Waldemar Kosiński – Skarbnik Krajowej Rady I kadencji,
 • Bogdan Borkowski – Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej II kadencji,
 • Janusz Wójcik – Główny Rzecznik Dyscyplinarny III kadencji,
 • Stanisław Małecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego IV, V i VI kadencji,
 • Władysław Lewandowski – Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej IV i V kadencji oraz Sekretarz Krajowej Rady VI kadencji,
 • Gerard Dźwigała – Główny Rzecznik Dyscyplinarny XI kadencji,
 • Anna Luboińska-Rutkiewicz – Wiceprezes KRRP w III kadencji,
 • Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka – Sekretarz Krajowej Rady III, IV i V kadencji, Wiceprezes Krajowej Rady VI kadencji,
 • Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady
  XI kadencji.

Dyplomy odebrali: Michał Stępniewski, Monika Całkiewicz, Janusz Wójcik, Gerard Dźwigała oraz Agnieszka Gajewska-Zabój.

Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur wręczył dyplom także Włodzimierzowi Chróścikowi, Dziekanowi Rady IX i X kadencji, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady VIII i IX kadencji, a obecnie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji.

Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu kierowało kolejno siedmioro Dziekanów:

 • nieżyjący Władysław Dmochowski – Dziekan Rady I, II, III i IV kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady II kadencji,
 • nieżyjący Witold Łoś – Dziekan Rady V kadencji,
 • Jan Bieć – Dziekan Rady V kadencji,
 • Jan Łoziński – Dziekan Rady V i VI kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa KRRP VII, VIII kadencji,
 • Barbara Kras – Dziekan Rady VII i VIII kadencji, pełniąca również funkcję Sekretarza Krajowej Rady IX kadencji,
 • Leszek Korczak – Dziekan IX i X kadencji oraz Wiceprezes Krajowej Rady X kadencji,
 • Tomasz Scheffler – Dziekan Rady XI kadencji, który w IX kadencji pełnił funkcję Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

W obecnej kadencji izbę wrocławską na szczeblu krajowym reprezentuje Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dyplomy odebrali: Jan Bieć, Jan Łoziński, Leszek Korczak, Tomasz Scheffler oraz Ewa Gryc-Zerych.

Galę jubileuszową w Filharmonii Śląskiej zwieńczył koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry kameralnej

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze kierowało kolejno ośmioro Dziekanów:

 • Józef Zych – Dziekan Rady I kadencji oraz Prezes Krajowej Rady I i II kadencji,
 • nieżyjący Kazimierz Spacjer – Dziekan Rady II kadencji,
 • Maciej Bobrowicz – Dziekan III i IV kadencji, pełniący również funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady VI kadencji oraz Prezesa Krajowej Rady VII, VIII i X kadencji,
 • nieżyjący Aleksander Ciesielski – Dziekan Rady V i VI kadencji,
 • Robert Gwidon Makarowicz – Dziekan Rady VI kadencji,
 • Bożena Górska – Dziekan Rady VII i VIII kadencji,
 • Jowita Pilarska-Korczak – Dziekan Rady IX i X kadencji,
 • Przemysław Sztejna – Dziekan Rady XI kadencji.

Na szczeblu krajowym w X kadencji przedstawicielka izby zielonogórskiej Elwira Szurmińska-Kamińska pełniła funkcję Sekretarza Krajowej Rady.

Dyplomy odebrali: Józef Zych, Maciej Bobrowicz, Robert Gwidon Makarowicz, Bożena Górska, Jowita Pilarska-Korczak, a także Przemysław Sztejna.

Zakończenie obchodów 40-lecia

Galę jubileuszową w Filharmonii Śląskiej zwieńczył koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry kameralnej. Następnie goście udali się na uroczystą kolację.

Uroczystość w Katowicach zwieńczyła obchody 40-lecia samorządu radców prawnych na szczeblu krajowym. Obchody jubileuszu na szczeblu krajowym rozpoczęły się w kwietniu br. od spotkania z byłymi Prezesami KRRP i Dziekanami rad OIRP obecnej kadencji. Uroczysta gala w 40. rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych odbyła się 6 lipca br. w Teatrze Polskim w Warszawie.

Redakcja

Pełna relacja: https://kirp.pl/gala-finalowa-jubileuszu-40-lecia-samorzadu-radcow-prawnych/.