Aplikacja radcowska

0
Fot. Adobe Stock

Prawie 3000 osób przystąpiło do egzaminu wstępnego.

Kandydaci na aplikanta radcowskiego 24 września zdawali egzamin wstępny na aplikację. Do egzaminu przystąpiło 2791 osób, test zdało 1151 osób, co stanowi 41,2 proc.

Najwyższą zdawalność na egzaminie na aplikację radcowską odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie ? 53,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Olsztynie ? 22,2 proc. Dla porównania w 2021 r. egzamin zdało w całej Polsce 58,89 proc. kandydatów na aplikację radcowską.

Kandydaci na aplikantów w ciągu 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań z trzema propozycjami odpowiedzi. By uzyskać pozytywny wynik, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 100 pytań.

Egzamin sprawdzał wiedzę z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, są uprawnione ? w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu ? do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

W tym samym terminie swoich sił podczas egzaminu wstępnego próbowali także kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i komorniczą.

Na aplikację adwokacką zdawały w tym roku 2173 osoby, a zdało 911 osób, co stanowi 41,9 proc. przystępujących (w roku 2021 zdawalność wyniosła 59,8 proc.); na aplikację notarialną ? 682 osoby, zdało 389 osób, co stanowi 57 proc. (w roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc.); na aplikację komorniczą ? 160 osób, zdało 98 osób, co stanowi 61,3% (w roku 2021 zdawalność wyniosła 64,2%).

Jak pokazują statystyki ? od lat największą popularnością cieszy się aplikacja radcowska. To efekt wysokiego poziomu merytorycznego i praktycznego szkolenia oraz uniwersalności zawodu radcy prawnego. Wypracowana przez lata jakość aplikacji radcowskiej wynika z faktu, że przedstawiciele samorządu radcowskiego zdają sobie sprawę, że jednym z jego podstawowych zadań jest szkolenie aplikantów, a celem aplikacji radcowskiej ? przygotowanie aplikanta do należytego i  samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

? Zmiany rynkowe wymagają od nas także zmian w programie aplikacji. Główny cel, który nam przyświeca, to jeszcze mocniejsze zmniejszenie liczby prowadzonych wykładów na rzecz bezpośrednich ćwiczeń. Wychodzimy z założenia, że każdy aplikant jest magistrem prawa, czyli ma wiedzę podstawową, teoretyczną, wyniesioną z sal uniwersyteckich. Na aplikacji powinniśmy ją tylko w jakiś sposób zweryfikować i utrwalić poprzez praktyczne podejście do nauki wykonywania zawodu w przyszłości. A to można zrobić tylko poprzez praktykę, czyli kazus, kazus i jeszcze raz kazus. W tym kierunku rozwijamy aplikację ? mówi Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, nadzorujący aplikację.