Aktualności KIRP

0

UROCZYSTOŚĆ W BIURZE RPO

Inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2020

Spotkanie poprowadziła Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród najlepszych aplikantów znaleźli się: Paulina Solnik (OIRP w Białymstoku), Magdalena Radtke (OIRP w Bydgoszczy), Sebastian Aleksin (OIRP w Gdańsku), Oliwia Ratka (OIRP w Katowicach), Bernadetta Drabik (OIRP w Kielcach), Karolina Krauze (OIRP w Koszalinie), Alicja Grygiel (OIRP w Krakowie), Aleksander Barszczewski (OIRP w Lublinie), Aleksandra Michalska (OIRP w Łodzi), Adrianna Dawidczyk (OIRP w Olsztynie), Izabela Cygan, Anna Zamojcin (OIRP w Opolu), Filip Kaplita (OIRP w Poznaniu), Damian Kiwior (OIRP w Rzeszowie), Klementyna Kinga Świątek (OIRP w Szczecinie), Marta Czarzasta (OIRP w Toruniu), Olgierd Delijewski (OIRP w Wałbrzychu), Paulina Zaborowska (OIRP w Warszawie), Agnieszka Wojtczyk-Kowalska (OIRP we Wrocławiu), Joanna Ewa Horoszyńska (OIRP w Zielonej Górze). 
W tym roku najwyższą notę ? 145 punktów ? uzyskała aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Wszyscy aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP.

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, w swoim przemówieniu podkreślił, że niezwykle istotnym symbolem pracy radcy prawnego są prawa człowieka, że oprócz kodeksów i orzecznictwa są ludzie ? nasi klienci, dla których pracujemy. Podsumowując swoją wypowiedź, życzył aplikantom, aby wykonywana praca sprawiała im przyjemność i dawała wiele satysfakcji.

Głos zabrał również Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur odpowiadający za koordynację działalności w zakresie spraw związanych z aplikacją. Podkreślił, że okres aplikacji jest czasem zawierania przyjaźni tworzących tożsamość samorządu. I to właśnie aplikacja samorządowa poprzez wysoki poziom praktycznego szkolenia jest najlepszą ścieżką dojścia do zawodu.

Doktor Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że spotykamy się w szczególnym czasie z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Podkreśliła też, że istotnymi walorami towarzyszącymi pracy w zawodzie radcy prawnego są oprócz kwalifikacji również ogromna wrażliwość oraz umiejętność komunikowania się. Na zakończenie życzyła aplikantom odwagi oraz wiedzy z zakresu standardów europejskich będących razem z konstytucją pewnego rodzaju ?kompasem?, który musi nam towarzyszyć w życiu zawodowym.

Głos zabrała również Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wskazała, że aplikacja radcowska cieszy się największym zainteresowaniem wśród wszystkich aplikacji prawniczych. Ponad połowę zdających stanowiły osoby ubiegające się o aplikację radcowską. Życzyła aplikantom, aby trzy lata aplikacji były okresem spełnienia nie tylko w życiu zawodowym, lecz także rodzinnym.Na zakończenie w imieniu aplikantów głos zabrała Paulina Solnik, która zdobyła na egzaminie największą liczbę punktów. ? Po złożeniu ślubowania w swoich izbach staliśmy się członkami samorządu zawodowego radców prawnych. Fakt ten odbieramy nie tylko jako zaszczyt, lecz także jako zobowiązanie. Wybierając tę ścieżkę zawodową, jesteśmy świadomi tego, że zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego, który przyjmuje obowiązki o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia zadań publicznych ? powiedziała.

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH PODPISAŁA UMOWĘ Z FIRMĄ UBEZPIECZENIOWĄ

AXA ubezpieczy radców prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych wybrała firmę AXA na ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej 35 tys. radców prawnych. Brokerem ubezpieczeniowym Izby jest międzynarodowa grupa Willis Towers Watson, która zajmie się obsługą umów ubezpieczenia dla radców prawnych i roszczeń zgłaszanych do ubezpieczonych radców oraz udostępni platformę IT do zarządzania ubezpieczeniami dodatkowymi. Umowa obejmie nowe rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez radców prawnych, m.in. z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia schematów podatkowych.

Krajowa Izba Radców Prawnych podpisała umowę z firmą AXA na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w latach 2020?2022.

? W nowoczesnej gospodarce nie da się pracować bez solidnej polisy ubezpieczeniowej. Tym bardziej że poza tradycyjną rolą prawnika radcowie prawni coraz częściej występują w roli doradcy biznesowego, który ma wpływ na interesy majątkowe swoich klientów. Radcowie wiele robią, aby utrzymać jakość swoich usług, ale w coraz bardziej skomplikowanym świecie ryzyko popełnienia błędów jest po prostu coraz większe ? zauważa Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. ? Dlatego ważne jest, aby ta grupa zawodowa miała ubezpieczenie, które pokrywa skutki finansowe błędów, bierze pod uwagę nowe rodzaje ryzyka i daje ochronę przed roszczeniami, które mogą się pojawić w przyszłości ? dodaje prezes.

Ryszard Ostrowski, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, tłumaczy, że o decyzji wyboru AXA przesądziło to, że firma zdołała poszerzyć dotychczasowy zakres ubezpieczenia, była w stanie zaproponować w ramach składki członkowskiej wyższe sumy gwarancyjne, przekraczające limit ubezpieczenia obowiązkowego, tak samo jak w pakiecie ubezpieczeń dobrowolnych dla radców prawnych i prowadzonych przez nich kancelarii. W ofercie uwzględniono także nowe rodzaje odpowiedzialności, z którymi muszą się liczyć radcowie prawni. Chodzi na przykład o odpowiedzialność wynikającą z naruszenia obowiązków informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych, którą AXA dodała do zakresu ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.

W maju 2019 r. w drodze konkursu KIRP wybrała na swojego doradcę w zakresie ubezpieczeń międzynarodową firmę brokerską Willis Towers Watson, brokera numer 1 na polskim rynku pod kątem plasowanej składki.

Wartością dodaną dla Izby, wynikającą ze współpracy z WTW, jest obsługa przez brokera umów ubezpieczenia członków Izby ? radców prawnych i kancelarii prawnych ? oraz właśnie wdrożony nowoczesny system IT. Maksymalnie ułatwi on radcom proces zawierania ubezpieczeń dobrowolnych w ramach umowy generalnej z AXA.

? Dla radców będziemy również świadczyć usługi w zakresie obsługi roszczeń. Pozwoli nam to na zbieranie i analizowanie zdarzeń szkodowych pod kątem wdrażania rozwiązań prewencyjnych oraz skuteczniejsze negocjacje kolejnych programów ubezpieczeniowych dla członków Krajowej Izby Radców Prawnych ? wskazuje Sylwia Kozłowska, dyrektor działu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Willis Towers Watson. ? Ponadto planujemy nadal rozwijać naszą platformę z myślą o bezpieczeństwie radców prawnych. W systemie dostępne jest już ubezpieczenie AXA ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej w wariancie z wyższą sumą ubezpieczenia, a niebawem wdrożymy inne produkty, które dla tej grupy zawodowej są szczególnie ważne, jak na przykład ubezpieczenieod ryzyka cybernetycznego ? dodaje Sylwia Kozłowska.

Z umowy ubezpieczeniowej może skorzystać 50 tys. radców prawnych, przy czym ze względu na to, że tylko część z nich podlega obowiązkowi ubezpieczenia (nie podlegają mu m.in. radcowie prawni niewykonujący zawodu), firmy szacują, że skorzysta z niej ok. 35 tys. osób. Spodziewają się, że dodatkowo radcowie i kancelarie zawrą ok. 5 tys. umów na ubezpieczenia dobrowolne. W sumie może zostać więc podpisanych i obsługiwanych ok. 40 tys. umów.Składka za ubezpieczenie wyniesie 19 zł miesięcznie. Program AXA obejmie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z limitem nadwyżkowym, ochronę dla radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora, ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem biura. Ponadto umowa oferuje pakiet ubezpieczeń dobrowolnych za dodatkową składką, lecz na preferencyjnych warunkach