APLIKACJA RADCOWSKA. QUO VADIS?

0

?Znowu idzie jesień. Jesień idzie. Nie ma na to rady?1. Jesień to okres egzaminów wstępnych
na aplikacje. Kiedy pozytywnym wynikiem zdanego egzaminu magisterskiego kończą się studia prawnicze, przychodzi z jednej strony ogromna duma i zadowolenie, ale z drugiej ? niepewność, co dalej, jaką wybrać kolejną drogę zawodową. Większość absolwentów postanawia przystąpić
do egzaminu wstępnego na aplikację.

Ewa Urbanowicz
radca prawny, rzecznik prasowy OIRP w Lublinie
Fot. Archiwum

la wielu absolwentów prawa jest to okres, kiedy dokonany wcześniej wybór oraz złożone dokumenty zaowocują pomyślnie zdanym egzaminem i rozpoczęciem nauki na aplikacji radcowskiej. Dla większości radców prawnych to aplikacja jest drogą do zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód radcy prawnego. Jest to droga dla tych, którzy zdecydowaną większość swojego życia spędzili na nauce, zgłębianiu tajników prawa i mozolnym dochodzeniu do miejsca, w którym się teraz znaleźli, realizując w ten sposób swoje zawodowe plany, a czasami nawet spełniając swoje marzenia. Lata temu, kiedy ustawodawca pracował nad przepisami otwierającymi dostęp do zawodów prawniczych, w mediach można było znaleźć informacje na temat liczby profesjonalnych prawników przypadających na liczbę mieszkańców danego kraju Unii Europejskiej. Polska była wówczas krajem, w którym dostęp do pomocy prawnej był najtrudniejszy. Od ?otwarcia? dostępu do zawodów prawniczych minęło już 16 lat. Obecnie prawie każdy student prawa zastanawia się nad wyborem swojej drogi zawodowej. Na sukces nie ma jednej recepty i to, czy się go osiągnie, czy też nie, jest wypadkową wielu zdarzeń i czynników. Niektórzy z nas z coraz większą troską zastanawiają się, co będzie się działo ze stale rosnącą rzeszą wykwalifikowanych prawników, których liczba w ostatnim okresie wzrosła co najmniej nie wprost proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania na usługi prawne. Prawie każdy radca prawny wstępujący na rynek usług prawnych zastanawia się nad wyborem swojej drogi zawodowej. Studiując korporacyjną literaturę, można spotkać się z wieloma poglądami i wskazówkami co do sposobu osiągnięcia konkurencyjnej przewagi czy też rynkowego sukcesu. Znaleźć można zarówno głosy tych, którzy stawiają na wiedzę, jak i tych, którzy twierdzą, że wobec porównywalnego poziomu wiedzy prawników, stawiać należy na innowacyjność, kontakt z klientem i szybkość działania. Są również tacy, którzy marzą o wykonywaniu zawodu w ramach stosunku pracy, jako że nam ? radcom prawnym ? ustawodawca zagwarantował szereg uprawnień i przywilejów, a w szczególności prawo do zatrudnienia w wymiarze przekraczającym jeden etat, prawo do wykonywania naszych obowiązków poza siedzibą pracodawcy, z obowiązkiem świadczenia pracy w jego siedzibie w wymiarze nie mniejszym niż 2/5 etatu, prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego czy podporządkowanie bezpośrednio kierownikowi jednostki.

Statystyki Krajowej Rady Radców Prawnych wskazują, że nasza aplikacja z roku na rok spotyka się z coraz mniejszym zainteresowaniem. Aktualne przeszkody to nasycony rynek usług prawnych czy przedsiębiorcy szukający oszczędności, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Z drugiej strony decyzja o przystąpieniu do egzaminu na aplikację radcowską zdeterminowana jest oczekiwaniami kandydatów: potrzebą stałej pracy, najlepiej na etacie w dobrze prosperującej kancelarii radcy prawnego, a także wysokimi zarobkami i stałym rozwojem zawodowym.

1 stycznia 2022 r. kolejny rocznik aplikantów rozpocznie trudną i wymagającą aplikację radcowską. Bez wątpienia szkolenie aplikantów w nowym roku zostanie zainaugurowane w trybie zdalnym i również zajęcia będą odbywały się w formule online. Dla aplikantów, którzy kończyli studia w czasie epidemii, zdalny tryb nauki nie sprawi trudności, a niektórym nawet umożliwi pogodzenie odbywania aplikacji z pracą w innym mieście. Kamera z mikrofonem, obok komentarzy czy kodeksów, stają się nieodłącznym atrybutem każdego aplikanta w czasie aplikacji radcowskiej. Wypada tylko trzymać kciuki i życzyć powodzenia oraz wytrwałości w zdobywaniu zawodu radcy prawnego!