Postępowanie karne a postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego

W bardzo wielu przypadkach czyn stanowiący delikt dyscyplinarny radcy prawnego jest jednocześnie przestępstwem w rozumieniu Kodeksu karnego. Leszek Korczak zastępca przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wiceprezes KRRP...

Uchwała abstrakcyjna NSA i ważne wyroki

Na posiedzeniach niejawnych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym podejmowane są także uchwały, a w strukturze organizacyjnej NSA nastąpiły zmiany. NSA wydał wyrok o przełomowym znaczeniu...

Receptą na sukces prawnika jest specjalizacja

Rozmowa z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, uznanym za jednego z najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Adam Bartosiewicz Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca...

Ulgi podatkowe w zeznaniu za 2020 rok

Roczne rozliczenia podatników przygotowane zostały w serwisie Twój e-PIT. Wystarczy je tylko zaakceptować. Jednak w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z ulg, trzeba mieć na...

Znajomość prawniczego języka obcego w praktyce świadczenia usług prawniczych- szanse i korzyści

Autorki prowadzą kursy prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz szkolenia prawniczych tłumaczeń specjalistycznych dla tłumaczy. Na co dzień zajmują się...

Prawo do naprawy- fakt czy iluzja

1 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie unijne regulacje związane z prawem do naprawy sprzętu RTV i AGD. Zgodnie z nowymi przepisami producenci sprzętu...

Będzie bezpieczniej na drogach

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 8 marca ustawę nowelizującą prawo o ruchu drogowym, która istotnie zmienia relacje kierowców i pieszych na drogach. To nie...

Prawo pracy w czasie epidemii – wybrane zagadnienia

Skutki pandemii w obszarze szeroko rozumianego prawa pracy dosięgły wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich. Niejednokrotnie przyszło zmierzyć się z wyzwaniami stosowania prawa stawianymi...

To propozycja wysoce niedoskonała

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, na temat projektowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Czy podziela pan krytyczne opinie dużej części środowiska...

Krajowa Rada przeciw niekorzystnym zmianom w k.p.c.

Druk sejmowy nr 899, pod którym kryje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in....