Tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych

w orzecznictwie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Instytucja tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w czynnościach zawodowych została wprowadzona do ustawy o radcach prawnych od 25 grudnia 2014 r....

Prawie 70% orzeczeń NSA na posiedzeniach niejawnych

Podatek od budowli bez pomniejszania ich wartości o odpisy amortyzacyjne,korekta kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową po otrzymaniu faktury korygującej na bieżąco, a nie...

NASZ SYSTEM SPEŁNIA JUŻ WYMOGI UNIJNE

Rozmowa z DR. DANIELEM MAŃKOWSKIM, radcą prawnym, dyrektorem Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DANIEL MAŃKOWSKI Radca prawny w OIRP w Lublinie, doktor nauk prawnych,...

Większa ochrona konsumentów

– projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Jak wynika ze sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za 2019 r.1, w...

Planowane postarzanie produktu

a konieczność zmian w prawie W siedzibie straży pożarnej w miejscowości Livermore w Kalifornii świeci żarówka, która została zaprojektowana w 1901 r. i w tym...

Interpretacje ogólne: udział w szkoleniach samorządu

i moment nabycia zbywanej nieruchomości Osoba, która uczestniczy w kursach organizowanych przez samorząd zawodowy, nie uzyskuje z tego powodu przychodu. Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po...

ESTOŃSKI CIT po polsku

Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja)1 wprowadziła fundusz inwestycyjny w...

Jak bezpiecznie korzystać z bezpłatnych kont pocztowych?

Przyspieszone pandemią upowszechnienie komunikacji elektronicznej nie idzie w parze z bezpieczeństwem danych. Choć w internecie i mediach dostępnych jest sporo specjalistycznych opracowań zagadnień związanych...

ZDALNE ZGROMADZENIA

spółek kapitałowych i spółdzielni Pandemia COVID-19 wywołała niemałe zamieszanie w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organów spółek kapitałowych i spółdzielni. Z chwilą wprowadzenia istotnych ograniczeń w przemieszczaniu...

PROCEDURA FAST TRACK TYLKO ELEKTRONICZNIE

Rozmowa z Edytą Demby-Siwek, prezesem Urzędu Patentowego. EDYTA DEMBY-SIWEKEuropejski i polski rzecznik patentowy, od 2020 r. prezes Urzędu Patentowego RP, wcześniej dyrektor Departamentu Znaków Towarowych...