Portal Rejestrów Sądowych – pierwsze wrażenia

Na mocy ustawy z 26 stycznia 2018 r.1 od 1 lipca br. weszły w życie zmiany dotyczące elektronicznego postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym...

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Rozmowa z sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorzem Karasiem, Pełnomocnikiem Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Panie sędzio, na...

Doręczenia w Prokuratorii Generalnej RP

Chaos legislacyjno-organizacyjny w zakresie zmian przepisów dotyczących doręczeń określonych kodeksem postępowania cywilnego nie ominął również Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, będącej jedynym w Polsce instytucjonalnym...

Moduł do doręczeń pilnie potrzebny

Problemy związane z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych zgłaszane przez radców prawnych potwierdzają, że wprowadzony w trybie przepisów antycovidowych system doręczeń elektronicznych z wykorzystaniem...

Pion dyscyplinarny w obliczu reformy

Zgodnie z zapowiedziami Włodzimierza Chróścika, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, pion dyscyplinarny, który stanowi jeden z podstawowych filarów samorządu radców prawnych, czeka ważna, złożona...

Jesteśmy od kształcenia zawodowego, a nie teoretycznego

Rozmowa ze Zbigniewem Turem, radcą prawnym, Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Panie prezesie, nie jest już chyba tajemnicą, że jeszcze w tym roku ma dojść...

Aktualności OIRP

OIRP we Wrocławiu Każdy radzi, nie każdy potrafi. W ważnych sprawach zapytaj o radę eksperta „Radca prawny radzi” – pod takim hasłem Okręgowa Izba Radców Prawnych...

Aktualności KIRP

Pierwsze stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji Pierwsze stacjonarne w XI kadencji posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się w Warszawie w dniach...

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Lato jak zawsze minęło szybciej, niż byśmy sobie życzyli, a pracowity początek jesieni pokazał ogrom wyzwań, jakie stoją przed naszym samorządem. Krajowa Rada Radców Prawnych...

EGZAMINY WSTĘPNE NA APLIKACJE

Odbycie aplikacji radcowskiej jest w dalszym ciągu uważane za najlepszą drogę do uzyskania tytułu radcy prawnego. Choć można zrobić to na kilka sposobów, szkolenie...